Protecția datelor

1.1 Pentru utilizarea website-ului www.mesajul-graalului.org și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia se aplică următoarea declarație de protecție a datelor. Acest website este oferit de Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Deutschland, E-mail info@nullgral.de, în calitate de operator de date, în sensul art. 4 din Regulamentul UE General privind Protecția Datelor („RGPD”).

1.2 Protejarea datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi, în special în ceea ce privește protejarea drepturilor personale pentru prelucrarea și utilizarea acestor informații. În cele ce urmează vă informăm cu privire la colectarea datelor cu caracter personal la utilizarea website-ului nostru. Datele cu caracter personal sunt toate datele care pot face referire la dvs. ca persoană, precum numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul de utilizator.

2. Colectarea și prelucrarea automată a datelor prin intermediul browser-ului

2.1 Ca în cazul oricărui website, serverul nostru colectează automat și temporar în fișierele jurnal de pe server informațiile care sunt transmise de browser, în cazul în care această opțiune nu a fost dezactivată de dumneavoastră. Atunci când doriți să accesați website-ul nostru, colectăm următoarele date care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic, pentru a vă afișa website-ul nostru și pentru a asigura stabilitatea și siguranța (baza legală o reprezintă art. 6, alin. 1, lit. f) RGPD):

  • adresa IP a calculatorului care accesează

  • cererea fișierului clientului

  • codul de răspuns http

  • pagina de internet de pe care ne vizitați (Referrer URL),

  • momentul solicitării serverului

  • tipul și versiunea browser-ului

  • sistemul de operare utilizat al calculatorului care accesează

O evaluare cu caracter personal a fișierelor jurnal de pe server nu are loc. Aceste date nu pot fi alocate în niciun moment unei anumite persoane. O cumulare a acestor date cu date din alte surse nu are loc, cu excepția cazului în care dvs. consimțiți acest lucru, de exemplu prin abonarea la newsletter (consultați cifra 3.2).

3. Colectarea și prelucrarea datelor furnizate în baza unui consimțământ

3.1 Date generale de contact

În cazul în care ne furnizați datele cu caracter personal prin e-mail, prin intermediul website-ului nostru sau în alt mod (nume, prenume, adresă de e-mail, semnătură) acest lucru are loc, în general, în mod voluntar. Aceste date sunt utilizate pentru desfășurarea relației contractuale, pentru prelucrarea solicitărilor, respectiv comenzilor dvs. și pentru cercetarea pieței și sondaje de opinie, precum și pentru marketing-ul propriu prin poștă sau e-mail. O utilizare suplimentară, în special o transmitere a datelor către terți în scopul publicității, cercetării de piață sau sondajelor de opinie nu are loc. Baza legală o constituie art. 6, alin. 1 lit. b) RGPD sau art. 6, alin. 1, lit. f) RGPD.

3.2 Newsletter

În cazul în care doriți să vă abonați la newsletter-ul nostru, avem nevoie de adresa dvs. de e-mail și aveți posibilitatea de a vă oferi în mod voluntar numele. Împreună cu adresa dvs. de e-mail sunt colectate și stocate inclusiv datele furnizate automat prin intermediul browser-ului dvs. (sistemul de operare, tipul și versiunea de browser, Referrer-URL și adresa dvs. IP). Aceste date sunt utilizate numai pentru comunicarea cu dvs. în cadrul ofertei noastre de newsletter. Odată cu abonarea la newsletter, vă declarați de acord cu stocarea datelor menționate anterior pentru trimiterea newsletter-ului.

Pentru abonarea la newsletter-ul nostru utilizăm așa-numita procedură double opt-in. Acest lucru înseamnă că, după abonare, vă trimitem un e-mail la adresa de e-email furnizată, în care vă rugăm să confirmați faptul că doriți să primiți newsletter-ul. În cazul în care nu vă confirmați abonarea în decurs de 14 zile, informațiile dumneavoastră vor fi șterse. În plus, stocăm adresele IP utilizate, precum și ora abonării și confirmării. Scopul procedurii este de a demonstra abonarea dvs. și de a putea clarifica o eventuală utilizare necorespunzătoare a datelor dvs. personale. Baza legală o constituie art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a RGPD.

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul, cu efect pe viitor. Vă puteți declara retragerea prin modificarea setărilor pentru newsletter de pe pagina noastră de newsletter.

4. Transmiterea datelor către terți

4.1 În cazul în care ne-ați furnizat date cu caracter personal, în general aceste date nu sunt transmise terților. O transmitere are loc numai

– în contextul unui consimțământ acordat de dumneavoastră (consultați cifra 3.2). La colectarea datelor sunteți informat cu privire la destinatari sau categoriile de destinatari.

– subcontractanților autorizați, în contextul prelucrării solicitărilor dvs., comenzilor dvs. și utilizării serviciilor noastre, care primesc doar datele necesare pentru efectuarea acestei comenzi și pe care le utilizează în mod asociat scopului.

– furnizorilor de servicii externi, în contextul prelucrării datelor comenzii, conform art. 28 RGPD. Aceștia au fost selecționați de noi cu atenție și autorizați, sunt obligați să respecte instrucțiunile noastre, precum și prevederile RGPD și sunt controlați periodic.

– autorităților cu drept de informare, în contextul îndeplinirii obligațiilor legale.

5. Cookie-uri

5.1 Website-ul utilizează cookie-uri. Cookie-urile reprezintă fișiere text mici, care sunt stocate local în memoria intermediară a browser-ului dumneavoastră. Pe acest website sunt utilizate cookie-uri ale căror tipuri, volum și mod de funcționare sunt explicate în cele ce urmează:

– cookie-uri temporare (consultați 5.2)

5.2 Cookie-urile temporare sunt șterse automat atunci când închideți browser-ul. Printre acestea se numără în special cookie-urile de sesiune. Acestea stochează așa-numitul ID de sesiune, prin intermediul căruia pot fi alocate aceleași sesiuni mai multe cereri ale browser-ului dumneavoastră. Astfel, calculatorul dvs. poate fi recunoscut atunci când reveniți pe website-ul nostru. Cookie-urile de sesiune sunt șterse imediat ce vă deconectați, respectiv după ce închideți browser-ul.

5.3 Puteți configura setarea browser-ului dumneavoastră în funcție de preferințe și puteți, de exemplu, refuza acceptarea cookie-urilor terțe părți sau a tuturor cookie-urilor. Vă facem cunoscut că, în acest caz, este posibil să nu poată fi utilizate toate funcțiile acestui website.

6. Perioada stocării

Datele dvs. sunt utilizate numai pe perioada în care sunt necesare pentru relația existentă cu clientul, în măsura în care nu ne-ați acordat consimțământul dvs. sau nu avem un interes legitim cu privire la prelucrarea ulterioară. În acest caz, prelucrăm datele dvs. până la retragerea consimțământului dvs. sau până când vă opuneți intereselor noastre legitime. Fără a aduce atingere acestora, suntem obligați în baza dispozițiilor comerciale și fiscale să stocăm datele cu privire la adresă, plăți și comenzi pe o perioadă de zece ani.

7. Drepturile dumneavoastră

7.1 Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal:

– dreptul la informare,

– dreptul la rectificare sau ștergere,

– dreptul la restricționarea prelucrării,

– dreptul la opunerea împotriva prelucrării,

– dreptul la portabilitatea datelor.

Vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. în scris la Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart sau la adresa de e-mail info@nullgral.de.

7.2 De asemenea, aveți dreptul să depuneți plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi.